2%
Apie mus
Kodėl pagalba nemokama?
Informacinis bankas
Verslui

Kam bus skirta Jūsų parama

Jūsų paramos dėka  jauni žmonės Lietuvoje kritiniu savo gyvenimo momentu galės gauti prieinamą, nemokamą, kokybišką ir efektyvią emocinę paramą.

Gautos lėšos bus skiriamos:

  • naujų savanorių pritraukimui, paruošimui, veiklos koordinavimui. 2017 m. iš viso planuojama paruošti 110 naujų savanorių. Vieno savanorio paruošimas trunka apie 4 mėn. ir „Jaunimo linijai“ kainuoja apie 545 Eur. (informavimas, patalpų nuoma ir išlaikymas, maisto ir kanceliarinės prekės, darbo užmokestis ir kt.).
  • esamų savanorių kvalifikacijos kėlimui, koordinavimui bei administravimui (nauja IT sistema savavanorių budėjimų registracijai, JL savanorystės koncepcija, išvažiuojamieji seminarai, lektoriai, mokesčiai, patalpų nuoma ir išlaikymas, darbo užmokestis, ir kt.). Planuojame sukurti Savanorių apklausos tuinį kasmetiniam matavimui ir atlikti 2017 m. pirmąją apklausą.
  • darbo sąlygoms užtikrinti. Kadangi savanoriai „Jaunimo linijos“ patalpose praleidžia daug laiko, stengsimės, kad čia būtų švaru, jauku, šilta/vėsu, rūpinsimės, kad virtuvėje visuomet būtų kavos ar arbatos ir po naktinio budėjimo savanoris galėtų nusiprausti po dušu. 
  • teikiamos emocinės paramos kokybės užtikrinimui. 2016 m. pradėjome diegti nuolatinę emocinės paramos teikimo kokybės valdymo sistemą, t.y. jau pradėjome nuotoliniu būdu stebėti ir vertinti emocinės paramos telefonu kokybę. Planuojame 2017 metais įdiegti ir nuolat veikiančią kokybės valdymo sistemą visoms teikiamoms Emocinės paramos formoms (pokalbiams internetu bei el. laiškams). Taip pat šiais metais planuojame įdiegti vieningą Besikreipiančiųjų apklausos sistemą el.laiškuose ir pokalbiuose internetu. Remdamiesi tyrimų ataskaitomis planuojame šiais metais atnaujinti savanorių parengiamųjų kursų medžiają bei kvalifikacikos kėlimo koncepciją.
  • organizacijos veiklos administravimui, lėšų pritraukimui.