Apie mus
Kodėl pagalba nemokama?
Informacinis bankas
Naujienos
Kaip padėti sau pandemijos metu


JAUNIMO LINIJOS STEIGĖJAI

Dovydas Bajarūnas
Steigėjas
Indrė Gaudiešiūtė
Steigėja
Kristina Ona Polukordienė
Steigėja
Paulius Skruibis
Steigėjas


JAUNIMO LINIJOS VALDYBA

Raminta Aleliūnaitė-Kliokmanė
Kompetencijos sritys: emocinė parama, organizacijos vystymas, savanorių ugdymas ir vadyba, vadovų ugdymas, personalo valdymas.
Dovydas Kiauleikis
Savanorių tarybos atstovas, kompetencijos sritys: komunikacija
Eglė Čiužaitė
Kompetencijos sritys: strateginis planavimas ir valdymas, finansų valdymas, organizacinis vystymas, pokyčių ir projektų valdymas
Paulius Skruibis
Kompetencijos sritys: emocinė parama, savanorių mokymas ir vadyba
Rita Rekašiūtė Balsienė
Kompetencijos sritys: organizacijų vystymas, strateginis planavimas, personalo valdymas, pokyčių valdymas, procesų optimizavimas
Nerijus Adomaitis
Kompetencijų sritys: IT ir telekomunikacinių paslaugų valdymas, klientų aptarnavimo sprendimai (procesai ir technologijos), procesų optimizavimas ir skaitmenizavimas

Jaunimo linijos Valdyba nustato įstaigos misiją, viziją, ilgalaikius tikslus, vertybes, bei prižiūri jų įgyvendinimą, nustato įstaigos organizacinę struktūrą, tvirtina metinį biudžetą ir prižiūri jo įgyvendinimą, teikia dalininkams tvirtinti įstaigos direktoriaus kandidatūrą ir jo darbo sutarties sąlygas bei teikia tvirtinti direktoriaus atšaukimą iš pareigų, taip pat teikia dalininkams tvirtinti metines veiklos ir finansines ataskaitas bei auditoriaus ir audito įmonės kandidatūras. 

Valdybos posėdžiai vyksta kartą per mėnesį. 

Jaunimo linijos steigėjai ir valdybos nariai už savo darbą materialaus atlygio negauna.